Algorytm śledzenia tęczówki oka wykorzystywany do automatycznej oceny postępów choroby Parkinsona (bibtex)
by Jacek Naruniec, Michał Tomaszewski, Michał Wieczorek
Reference:
Algorytm śledzenia tęczówki oka wykorzystywany do automatycznej oceny postępów choroby Parkinsona (Jacek Naruniec, Michał Tomaszewski, Michał Wieczorek), In Przegląd Telekomunikacyjny -- Wiadomości Telekomunikacyjne, volume LXXXIII, 2014. (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2014)
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser