Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym techniką iteracji punktów centralnych (bibtex)
by Artur Nowakowski, Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek
Reference:
Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym techniką iteracji punktów centralnych (Artur Nowakowski, Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), 2006.
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser