VRML & JAVA (Zastosowania techniki programistycznej Java w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej światów VRML) (bibtex)
by Michał Tomaszewski
Reference:
VRML & JAVA (Zastosowania techniki programistycznej Java w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej światów VRML) (Michał Tomaszewski), 1999.
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser