Tworzenie światów rzeczywistości wirtualnej przy wykorzystaniu pakietu Java3D (bibtex)
by Michał Tomaszewski
Reference:
Tworzenie światów rzeczywistości wirtualnej przy wykorzystaniu pakietu Java3D (Michał Tomaszewski), Master's thesis, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Polish-Japanese Institute of Information Technology), 2001.
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser