Liniowa odpowiedniość pozy kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów (bibtex)
by Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek
Reference:
Liniowa odpowiedniość pozy kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów (Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), In Przegląd Telekomunikacyjny, volume 6, 2009. (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2009)
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser