W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji (bibtex)
by Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek
Reference:
W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji (Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), In Elektronika, volume 4, 2009.
Bibtex Entry:
Powered by bibtexbrowser