Publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016
[22] Webcam-based system for video-oculography (Michał Wieczorek Stanisław Szlufik Dariusz Koziorowski Michał Tomaszewski Marek Kowalski Andrzej Przybyszewski Jacek Naruniec), In IET Computer Vision, volume , 2016. [bibtex] [pdf]
2014
[21]Algorytm śledzenia tęczówki oka wykorzystywany do automatycznej oceny postępów choroby Parkinsona (Jacek Naruniec, Michał Tomaszewski, Michał Wieczorek), In Przegląd Telekomunikacyjny -- Wiadomości Telekomunikacyjne, volume LXXXIII, 2014. (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2014) [bibtex]
2013
[20] Wizualizacja scen rzeczywistych w schemacie próbkowania funkcji plenoptycznej. (Tomaszewski Michał), PhD thesis, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2013. [bibtex] [pdf]
[19] Quaternion epipolar decomposition for camera pose identification and animation (Władysław Skarbek, Tomaszewski Michał), In Opto-Electronics Review, volume 21, 2013. [bibtex] [pdf]
[18] Structured light camera calibration (Garbat Piotr, Władysław Skarbek, Tomaszewski Michał), In Opto-Electronics Review, volume 21, 2013. [bibtex] [pdf]
2010
[17] Java w Urzadzeniach Mobilnych (Michał Tomaszewski), 2010. [bibtex] [pdf]
2009
[16]W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji (Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), In Elektronika, volume 4, 2009. [bibtex]
[15]Liniowa odpowiedniość pozy kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów (Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), In Przegląd Telekomunikacyjny, volume 6, 2009. (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2009) [bibtex]
[14] Epipolar Angular Factorisation of Essential Matrix for Camera Pose Calibration (Władysław Skarbek, Michał Tomaszewski), Springer Berlin / Heidelberg, 2009. (Mirage 2009) [bibtex] [pdf]
2007
[13]On Projection Matrix Identification for Camera Calibration (Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), 2007. [bibtex]
2006
[12]Rekonstrukcja sceny 3W z wielu ujęć z kamery o nieznanych parametrach (Michał Tomaszewski, Artur Nowakowski, Władysław Skarbek), 2006. [bibtex]
[11]Camera Calibration by Linear Decomposition (Władysław Skarbek, Michał Tomaszewski, Artur Nowakowski), 2006. [bibtex]
[10]Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym techniką iteracji punktów centralnych (Artur Nowakowski, Michał Tomaszewski, Władysław Skarbek), 2006. [bibtex]
[9] 3D Data Processing for 3D Face Modelling (Krystian Ignasiak, Marcin Morgoś, Władysław Skarbek, Michał Tomaszewski), Springer, 2006. [bibtex] [pdf]
2005
[8] Camera Calibration by Linear Decomposition (Władysław Skarbek, Michał Tomszewski, Artur Nowakowski), 2005. [bibtex] [pdf]
[7]Chessboard Pattern Reconstruction for Camera Calibration System (Artut Nowakowski, Michał Tomaszewski), 2005. [bibtex]
2004
[6]A Tutorial on the Basic of Extensible MPEG-4 Textual Format (XMT) (Michał Tomaszewski, Krystian Ignasiak, Vitor Sequeira), 2004. [bibtex]
[5] Towards 3D Face Model from 2D View (Władysław Skarbek, Marcin Morgoś, Michał Tomaszewski), Springer, volume 3490, 2004. [bibtex] [pdf]
2001
[4] Tworzenie światów rzeczywistości wirtualnej przy wykorzystaniu pakietu Java3D (Michał Tomaszewski), Master's thesis, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Polish-Japanese Institute of Information Technology), 2001. [bibtex] [pdf]
2000
[3]Java w komputerach naręcznych (Michał Tomaszewski), In Software 2.0, volume 65, 2000. [bibtex]
1999
[2] VRML & JAVA (Zastosowania techniki programistycznej Java w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej światów VRML) (Michał Tomaszewski), 1999. [bibtex] [pdf]
1998
[1]Zastosowania multimediów w języku JAVA (Michał Tomaszewski), 1998. [bibtex]