MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

METODY PROGRAMOWANIA
program przedmiotu - semestr zimowy 2004/2005


Semestr zostaje podzielony na 4 części tematyczne, w ramach których omówione bedą następujące zagadnienia:

 • łączenie programów C++ i Java

 • programowanie urządzeń przenośnych w środowisku J2ME

  • tworzenie aplikacji z grafiką wyliczaną

  • tworzenie aplikacji z grafiką włączaną

 • tworzenie aplikacji biznesowych (JavaBeans, JDBC, XML, Servlety i JSP)

 • komunikacja urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii Bluetooth JSR-82

 • tworzenie aplikacji globalnych (Java2D, Java3D, mechanizmy lokalizacji i internacjonalizacji)

Każda z powyższych części zostanie zakończona projektem, którego treść dostarczy prowadzący.

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest oddanie 3 z 4 projektów, natomiast warunkiem dostatecznym jest uzyskanie 50% punktów + 1 punkt.

Punktacja projektu:

Każdy zgodny z wymaganiami i treścią projekt może uzyskać 15 punktów, po 5 punktów za:

 • dokumentację

 • program

 • elementy dodatkowe, pokazujące zaangażowanie studenta w dany projekt (np. czystość kodu jego optymalizacja i podejście obiektowe w rozważanych problemach, rozwinięcia projektu)

Proponowanie terminy oddania projektów dla wszystkich grup:

 • projekt 1 – 5 listopada 2004

 • projekt 2 – 26 listopada 2004

 • projekt 3 – 7 stycznia 2005

 • projekt 4 – 21 stycznia 2005