MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

SPECYFIKACJA DOKUMENTACJI


Dokumentacja powinna składać się z następujących części:

opracowanie

• strona tytułowa wyszczególniająca :

o nazwę projektu

o autora

o numer indeksu

• spis treści

• treść projektu

• podstawowe założenia jakie przyjął programujący przystępując do pracy

o diagramy klas wraz z wzajemnymi relacjami

o zakładany algorytm działania programu wraz z wyszczególnieniem punktów krytycznych

• modyfikacje w pierwotnych założeniach

o opis zmian (uzasadnienie)

• końcowy wygląd aplikacji

o diagramy klas wraz z wzajemnymi relacjami

o zakładany algorytm działania programu wraz z wyszczególnieniem punktów krytycznych

• opis elementów dodatkowych umieszczonych w programie wraz z ilustracją

• listing programu zgodny z stylem jbl opisanym w licznych publikacjach prof. Jana Bieckiego

! wykorzystując możliwości szybkiej edycji tekstu wprowadzamy następujące ograniczenia:

o nagłówki nie mogą być większe niż 18 punktów

o tekst należy pisać czcionką „Times New Roman” o rozmiarze 12 punktów

o pojedyncza interlinia

o kod programu należy pisać czcionką „Courier New” o rozmiarze 10 punktów

nośnik magnetyczny (dyskietka 3½) lub optyczny (płyta CD)

• katalog główny – numer studenta np.(s0534)

o podkatalog src – zawierający źródła programu

o podkatalog bin – zawierający wszystkie potrzebne do uruchomienia składniki

o podkatalog doc – zawierający elektroniczną wersję dokumentacji

Dokumentację tj. wydruk części opisowej wraz z nośnikiem należy zapakować w „koszulkę” biurową formatu A4, a następnie zostawić w dniu i miejscu wskazanym przez prowadzącego.

Uwaga:

Z dotychczasowych prac studenckich nasuwają się następujące wnioski:

- częstym błędem popełnianym przez studentów jest tworzenie kodu aplikacji, bez uprzedniego przemyślenia konstrukcji używanych w programie.

- dokumentacja jest tworzona po zakończeniu procesu twórczego, a etapy pośrednie są „dogenerowywane”

przyklad