MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

Metody Programowania
PROJEKT 4: Designer 3D

Należy utworzyć narzędzie pozwalające na tworzenie trójwymiarowych brył na podstawie trzech dwuwymiarowych rzutów.

Aplikacja winna wyświetlać cztery panele przedstawiające:
- rzut z góry
- rzut z boku
- rzut z przodu
- syntezę powyższych rzutów przedstawiające bryłę w postaci 3D

Panel rzutu, wykonany w technologii javabeans, pozwala na swobodne wprowadzanie pozycji punktów lub z dociągnięciem do siatki o definiowanym przez użytkownika skoku. Wprowadzone punkty należy połączyć za pomocą prostych lub krzywych (definiowanych jako spline kwadratowy). (1 pkt)

Po wprowadzeniu kompletu punktów na wszystkich rzutach użytkownik dokonuje weryfikacji czy wszystkie wprowadzone punkty są z sobą połączone. (1 pkt) Jeżeli błędy można wyeliminować należy zrobić to automatycznie (1 pkt), wpp należy wyświetlić stosowny komunikat.

Zweryfikowane dane należy przetworzyć i wygenerować trójwymiarowy obiekt, który zostanie dodany do czwartego panelu. Obiekt można wyświetlać jako zbiór punktów, zbiór linii lub w postaci bryły. W każdym przypadku obiekt ten można dowolnie obracać, skalować i przesuwać zgodnie z poleceniami użytkownika (1 pkt)

Aplikację należy zlokalizować i wszystkie elementy podlegające wyborowi należy przedstawić jako stosowne menu. (1 pkt)

zbiór testowy:

bryła 1

bryła 2

bryła 3

bryła 4

bryła 5

bryła 6