MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

Projekt WPR
Lato 2004/2005

Historia choroby

Należy napisać bazę danych przechowująca informację o wszystkich chorobach pacjenta, wynikach jego badań, oraz informacje o wykonanych zdjęciach RTG. Użytkownik bazy będzie mógł dokonać wyboru pacjenta wskazując jego położenie na wyświetlanej liście lub poprzez podanie kompletnego nazwiska i imienia. W menu „pacjenta” użytkownik uzyska informacje o ilości dostępnych wpisów chorobowych, badań i zdjęć. Ponadto będzie mógł:

- przejrzeć wpisy chorobowe (JTable)

   o w porządku chronologicznym
   o odwrotnie do chronologicznego
   o tylko wpisy z określonych dat
- przejrzeć wyniki badań (JTree)
   o wszystkie
   o uwzględniając tylko określone (występujące na wynikach wskazanego pacjenta) stężenia np. pierwiastków, leukocytów, trombocytów itp. itd

- wyświetlić zdjęcia RTG (podczas dodawania zdjęć należy ręcznie zaznaczyć regiony zainteresowań które będą kompresowane z najlepsza jakością, cały pozostały obraz można zapisać z 50% kompresja)

Ekran aplikacji wykorzystującej oblicze typu Swing będzie składał się z menu, zakładek (JTabbedPane) oraz paneli. Pierwszy z wymienionych komponentów posłuży do załadowania, lub zapisania danych dotyczących konkretnego pacjenta, oraz operacji dedykowanych do każdej z zakładek. Zakładki będą przechowywać komponenty o funkcjonalności wymienionej w treści tego projektu.

Uwaga projekt powinien przedstawiać całość technologii przedstawionych na wykładach i ćwiczeniach. Ponadto do projektu należy dołączyć dokumentację.