MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

Metody Programowania
PROJEKT 2

 

Cel projektu:

Należy utworzyć system śledzący użytkowanie samolotów przez firmę „CUAir”. Firma ta dysponuje 10 różnymi maszynami, z których 3 przeznaczone są do lotów krótkodystansowych, 5 do lotów na średnich dystansach i 2 dla lotów transatlantyckich. Każde użycie maszyny musi zostać odnotowane w bazie danych, z której później będzie korzystała aplikacja kontrolująca.

Zadanie:

Aplikacja będzie składać się z trzech zakładek:
Pierwsza będzie przedstawiała tabele lotów, jakie obsłużyły wszystkie samoloty. W zakładce tej znajdą się następujące informacje:
- typ samolotu
- numer lotu
- godzina odlotu
- godzina przylotu
Tabela ta umożliwi sortowanie po wybranej kolumnie, ale nie pozwoli na zmianę danych. (2 pkt) (Technologia JDBC i komponent JTable)

Druga i trzecia zakładka zostanie uaktywniony w momencie wybrania konkretnego lotu lub lotów.

W drugim panelu będzie prezentowany schematyczny wygląd samolotu, wraz z rozstawem siedzeń. Wybór miejsca dynamicznie wskaże nam pasażera wraz z kompletem informacji o nim (imię, nazwisko, wiek oraz zdjęcie). Wskazana osoba zostanie dynamicznie wybrana z posortowanego drzewa pasażerów. Dane tak podświetlone będzie można edytować a zmiany zostaną odwzorowane w plikach źródłowych XML.
(2 pkt) (Technologia XML i komponent JTree)

Ostatnia zakładka będzie prezentacją czasu wirtualnego wybranych lotów. Na mapie świata, należy zilustrować, w podanym przez użytkownika tempie, jak latały samoloty.
(1 pkt) (Technologia animowania obrazów 2D)