MISC

specyfikacja dokumentacji

2016 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2015 ZIMA

› PPJ

» Strona

› PRM

» Strona

› PPJz

» Strona

› PJCz

» Strona

› WPRz

» Strona

2014 LATO

› PJC

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2014 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2013 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUI

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

2013 ZIMA

› PJCz

» Wyniki

› PPJ

» Wyniki

› PRM

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2012 LATO

› PRM

» Wyniki

› PRMz

» Wyniki

› PJC

» Wyniki

› iPJC

» Wyniki

2012 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› PJCz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 LATO

› PJC

» Wyniki

› GUIz

» Wyniki

› WPR

» Wyniki

2011 ZIMA

› PPJ

» Wyniki

› PPJz

» Wyniki

› WPRz

» Wyniki

2010 LATO

› PRC

» Wyniki

2010 ZIMA

› PRG1

» Wyniki: 115, 125

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Projekt 2

» Projekt 3

» Projekt 4

» Wyniki

› PRG2 Z

» Zadania

» Zadania2

» Projekt

» Wyniki: Z319 Z320

2009 LATO

› PRG2

» Zadania

» Wyniki: 212, 214, 222, 224

» Event

» Projekt

» Zadania II

2008 LATO

› PRG2

» Zadania

» Projekt

» Kolokwium (213)

» Kolokwium (223)

2007 LATO

› PRO - H

» Projekt 1

» Projekt 2

2006 LATO

› PRG2

» Wyniki kolokwium 1

2005 ZIMA

› PRG1

» Projekt

› MPR

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

2005 LATO

› Warsztaty PRogramistyczne

» Projekt

› PRG2

» Projekt

» Praca domowa

» Wyniki egzaminu

2004 ZIMA

Metody PRogramowania

» Projekt 1

» Oceny z projektu 1

» Projekt 2

» Oceny z projektu 2

» Projekt 3

» Oceny z projektu 3

» Projekt 4

» Oceny z projektu 4

 


Michał Tomaszewski

Metody Programowania
PROJEKT 3:

Cel projektu:

Istnieje plik XML, który zawiera informacje o studentach PJWSTK grupy *** ( imię, nazwisko, numer indeksu, zdjęcie, płeć). Dane te należy przetworzyć, a następnie przesłać je do bazy danych, w razie konieczności tworząc stosowną tabelę. Informacje przechowywane w bazie danych mogą zostać upublicznione w postaci dokumentów HTML.

Zadanie:

Należy utworzyć aplikację, która wykorzysta technologie JavaBeans, JDBC, XML.

Graficzna aplikacja składająca się z trzech zakładek:

- XML

- JDBC

- HTML

Pierwsza zakładka pozwoli na wczytanie dokumentu XML (opisującego grupę studentów) i przetworzy dane zgodnie z modelem SAX lub DOM (wybór użytkownika). Następnie wykorzystując istniejące komponenty JTable(dla SAX) i JTree(dla DOM) (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów MVC) przedstawi zawartość tego pliku umożliwiając modyfikację danych. (2 pkt)

Druga i trzecia zakładka zostanie uruchomiona po weryfikacji i akceptacji danych zawartych w zakładce XML.

Zakładka JDBC pozwoli na przesłanie zweryfikowanych informacji do bazy danych z uzyciem technologii JDBC. Dane mogą zostać przesłane bezpośrednio (bez dodatkowej obróbki) lub z wykorzystaniem graficznego narzędzia, które pozwoli na podział lub połączenie danych, utworzenie tabel i pól nie istniejących w pierwotnym modelu XML. AssemblerXML_JDBC powinien zostać wykonany w technologii JavaBeans jako oddzielny podpakiet aplikacji. Użytkownik posługujący się tym narzędziem będzie mógł graficznie zarządzać „modelem danych” a wszystkie dostępne graficzne elementy będą realizowane jako oddzielne komponenty. (2 pkt)

Zakładka HTML wymusi na użytkowniku określenie pliku *.xsl na podstawie którego należy wygenerować dokument HTML. Oblicze aplikacji będzie podzielone na część edycyjną, która wyświetli wskazany plik *.xsl i pozwoli na jego edycję oraz część podglądu, która przedstawi stronę HTML (naturalnie edycja pliku *.xsl będzie wpływała na wygląd wygenerowanej strony) (1 pkt)